„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Firma
S Y N C H R O
Kazimierz Jakubowski


zrealizowała projekt pt.
„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii
wraz z automatyzacją bezodpadowego cięcia prętów
w Zakładzie SYNCHRO w Chybiu przy ul. Targowej 15”


Wartość projektu: 683 880,00 PLN
Wartość dofinansowania: 333 600,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl