„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Przedsiębiorstwo
Kazimierz Jakubowski
S Y N C H R O


zrealizowało projekt pn.:
„Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii
kucia bezwypływkowego
z czterema przeciwnaciskami
zgłoszonej w urzędzie patentowym”


Wartość projektu: 1.671.400,00 PLN
Wartość dofinansowania: 744.000,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl