„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Przedsiębiorstwo
Kazimierz Jakubowski
S Y N C H R O


zrealizowało projekt pn.:
„Udoskonalenie własnej innowacyjnej technologii
kucia z potrójnym zamknięciem matryc
będącej przedmiotem zgłoszenia patentowego”


Wartość projektu: 1.126.060,00 PLN
Wartość dofinansowania: 553.800,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl