Firma SYNCHRO założona w 2000r. zajmuje się produkcją odkuwek dokładnych z metali kolorowych. Poza produkcją odkuwek matrycowych wykonywanych tradycyjnymi metodami, specjalizuje się w technologii kucia bezwypływkowego. W 2003r. zostały wdrożone nowatorskie rozwiązania produkcji odkuwek precyzyjnych, z tzw. podwójnym zamknięciem matryc z kompensacją nadmiaru materiału oraz technologia kucia bezwypływkowego na zasadzie zrównoważonych ciśnień.

Wymienione technologie zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń nabytych w zakładach kuźniczych, zapoczątkowanych w 1982r. przy opracowywaniu technologii kucia bezwypływkowego synchronizatorów dla potrzeb przemysłu samochodowego.

Innowacyjne technologie, nie stosowane w przemyśle krajowym na podobnym poziomie, zapewniają naszym wyrobom konkurencyjność pod względem ceny jak również pod względem wysokiej jakości.